De WereldBeterMakers

Er wonen zo’n 7 miljard mensen op de aarde. Er wordt gefeest, gelachen, gedanst, gesport en er worden mooie dingen gemaakt. Maar er gaat helaas ook nog veel mis.

VOS/ABB

Vanaf mei tot eind juni worden er i.s.m. VOS/ABB een aantal voorstellingen gegeven van De WereldBeterMakers voor kinderen uit de middenbouw van het basisonderwijs. Scholen die vallen onder VOS/ABB en interesse hebben in de voorstelling voor hun leerlingen kunnen contact opnemen met: welkom@vosabb.nl.